سرویس طلا

قیمت :7,274,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 45
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 14

سرویس طلا

قیمت :11,644,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 65
 • اجرت ساخت : 40000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 15

سرویس طلا

قیمت :8,839,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 51
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 10

گردنبند رولباسی

قیمت :5,782,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 36.03
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 15

حلقه پرشین(جفت)

قیمت :2,638,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 10.74
 • اجرت ساخت : 108000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 13

دستبند دوریکا

قیمت :3,841,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 23.33
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 16

سرویس المیرا

قیمت :5,464,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 39
 • اجرت ساخت : 22000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 17

سرویس آرسا

قیمت :4,512,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 33.22
 • اجرت ساخت : 18000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 15

دستبند کریستال سایز3

قیمت :5,410,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 38.62
 • اجرت ساخت : 22000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 10

دستبند کریستال سایز 2

قیمت :4,133,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 29.5
 • اجرت ساخت : 22000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 20

دستبند کریستال سایز 1

قیمت :3,836,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 25.05
 • اجرت ساخت : 22000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 11

النگو

قیمت :724,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.35
 • اجرت ساخت : 8000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 27

نیم ست

قیمت :2,096,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.76
 • اجرت ساخت : 14000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 36

نیم ست

قیمت :2,604,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 17.78
 • اجرت ساخت : 18000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 32

تک دست مخمل

قیمت :1,846,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.5
 • اجرت ساخت : 13000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 31

دستبند

قیمت :951,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.44
 • اجرت ساخت : 13000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 32

النگوی فیجا

قیمت :1,476,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9
 • اجرت ساخت : 27000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 19

النگوی کشمیری k50

قیمت :2,024,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.6
 • اجرت ساخت : 14000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 22

النگوی اماراتی

قیمت :1,714,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.7
 • اجرت ساخت : 12000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 3

سرویس طرح الماس

قیمت :5,472,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 35.65
 • اجرت ساخت : 18000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 44

گوشواره ارشا

قیمت :1,135,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.02
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 24

تک دست

قیمت :4,713,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28.74
 • اجرت ساخت : 27000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 29

النگو دامله ارگ

قیمت :2,887,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 18.6
 • اجرت ساخت : 19500
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 16
النگو | النگو

النگو کد: 30334

فروشگاه نایک

قیمت : 1,195,000 تومان

النگو

قیمت :1,195,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.7
 • اجرت ساخت : 19500
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 17
نیم ست | نیم ست

نیم ست کد: 30333

فروشگاه نایک

قیمت : 1,327,000 تومان

نیم ست

قیمت :1,327,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.55
 • اجرت ساخت : 19500
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 25

سرویس دایانا

قیمت :6,066,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 35
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 33

سرویس دایانا

قیمت :7,799,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 45
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 37

سرویس دایانا

قیمت :7,799,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 45
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 38

سرویس دایانا

قیمت :6,066,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 35
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 36

سرویس مارسی

قیمت :5,862,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 35
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 36
طلا قیمت خرید قیمت فروش
سکه امامی 1211000 1213000
سکه بهار آزادی 1174000 1176000
نیم سکه 632000 640000
ربع سکه 365000 373000
سکه گرمی 242000 250000
طلای 18 عیار 112600 113600
طلای 24 عیار 150500 151500