پوند ارزان‌تر می‌شود

پوند ارزان‌تر می‌شود

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند نوسانات شدیدی که ارزش پوند پس از رای انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا (بریگزیت) پیدا کرد، همچنان تا پایان سه ماهه سوم امسال ادامه پیدا کند.
بررسی تاثیر کاهش نرخ تسهیلات بانکی بر بازار سرمایه

بررسی تاثیر کاهش نرخ تسهیلات بانکی بر بازار سرمایه

بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین بازوهای اجرای سیاست های اقتصادی محسوب می شوند که نحوه تعیین سیاست ها به رویکرد ذهنی قانون گذاران در خصوص سیاست های پولی و بانکی وابسته است به شکلی که در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد، بانک ها در خدمت اقتصاد و در اقتصاد هایی که تفکراتی غیر ازان دارند به نوعی اقتصاد در خدمت بانک هاست.