الماس خونین

الماس خونین

"الماس خونین", اصطلاحی است در تجارت الماس, و اشاره به آن دسته الماسهایی دارد که معمولا در یک منطقه جنگی استخراج میگردد.
تمیمه یا دستبند انگشتری

تمیمه یا دستبند انگشتری

تمیمه, ترکیبی است از دستبند و انگشتر, که معمولا زنجیرهایی تزییناتی بر روی دست, انگشتر را به دستبند وصل میکند.باید بگوییم تمیمه یکی از عناصر فرهنگ عامه بوده, و در گذشته صرفا جنبه تزیینی نداشته, و بر تاثیرات ماورایی آن باور داشته اند.
موسسه گوهرشناسی آمریکا, GIA

موسسه گوهرشناسی آمریکا, GIA

ساده ترین راه برای اطمینان از خرید جواهرات, انتخاب و خرید زیورآلات دارای شناسنامه میباشد. موسسه گوهرشناسی آمریکا (Gemological Institute of America) , مهمترین سازمان شناخته شده در زمینه الماس، سنگ های قیمتی و مروارید است.
 زیورآلات گوش و بینی!

زیورآلات گوش و بینی!

سوراخ کردن بدن و آویختن زیورآلات و تزیین بدن, از زمانهای بسیار دور توسط اقوام مختلف انجام میگرفته است. استفاده از این زیورها در فرهنگهای مختلف معانی و تعابیر متفاوتی داشته است, حتی گاه در فرهنگهای مختلف از مناطق متفاوت, معانی کاملا متضادی داشته است.
دندان طلا!

دندان طلا!

در گذشته های نه چندان دور در ایران, دندان پزشکان برای روکش کردن دندان بیماران, از استفاده میکردند که امروزه مورد توجه نسل جدید قرار گرفته و بخشی از صنعت مد شده است.
انگ زدن بر طلا ....

انگ زدن بر طلا ....

در صنعت طلا سازی, طلای خالص را طلای 24 عیار مینامند, که به علت نرم بودن زیاد بصورت خالص استفاده نمیگردد و با فلزات دیگری ترکیب می شود.
چه طلایی برای چه مکانی مناسب است ؟

چه طلایی برای چه مکانی مناسب است ؟

این سوال برای بسیاری از خانمها آشنا و دغدغه بسیاری از آنهاست. سوالی که حتما از خود و اطرافیان می پرسند تا مطمئن شوند در مناسبترین پوشش و در کمال زیبایی و جذابیت در آن جمع می درخشند.