از
تا
934,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 1.8 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1.2 سانتیمتر می باشد.

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2.2 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1.2 سانتیمتر می باشد.

1,130,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 1.4 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1.2 سانتیمتر می باشد.

2,135,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2.4 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1.1 سانتیمتر می باشد.

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2.7 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1.1 سانتیمتر می باشد.

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2.7 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 2.3 سانتیمتر می باشد.

1,139,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 3.6 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1 سانتیمتر می باشد.

4,119,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2.1 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 4 سانتیمتر با عصا می باشد.

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2.3 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 4.7 سانتیمتر با عصا می باشد.

2,189,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1.2 سانتیمتر و طول زنجیر گوشواره 11.1 سانتیمتر می باشد.

1,566,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2.1 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1 سانتیمتر و طول زنجیر گوشواره 11 سانتیمتر می باشد.

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2.2 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1.3 سانتیمتر و طول زنجیر گوشواره 11.2 سانتیمتر می باشد.

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2.1 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1.3 سانتیمتر می باشد.

1,148,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 1.7 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1.1 سانتیمتر می باشد.

1,806,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 3.8 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 2.1 سانتیمتر و طول زنجیر مدال 41 سانتیمتر و طول زنجیر گوشواره 11 سانتیمتر می باشد.

این نیم ست تلفیقی از طلا و مهره و با طرحی از بینهایت که در وسط گردنبند و دستبند تعبیه شده است، زیبایی خاصی را به آن داده است. این نیم ست هدیه مناسبی برای عزیزان شماست تا نهایت علاقه خود را به آنها نشان دهید . وزن سنگ ها کسر شده است.

این نیم ست تلفیقی از طلا و مهره و با طرحی از بینهایت که در وسط گردنبند و دستبند تعبیه شده است، زیبایی خاصی را به آن داده است. این نیم ست هدیه مناسبی برای عزیزان شماست تا نهایت علاقه خود را به آنها نشان دهید . وزن سنگ ها کسر شده است.

وزن ذکر شده به همراه زنجیر می باشد. قطر مدال 2 سانتیمتر و قطر هر کدام از گوشواره ها 1.3 سانتیمتر و طول زنجیر گوشواره 11.2 سانتیمتر می باشد.

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. طول مدال 2.2 سانتیمتر و طول هر کدام از گوشواره ها 1.4 سانتیمتر و طول زنجیر گوشواره 10 سانتیمتر می باشد.

1,619,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. قطر مدال 2.1 سانتیمتر و قطر هر کدام از گوشواره ها 1.1 سانتیمتر و طول زنجیر گوشواره 11 سانتیمتر می باشد.

2,909,000 تومان

وزن ذکر شده به همراه زنجیر می باشد. وزن بدون زنجیر 2 گرم می باشد. قطر مدال 2.3 سانتیمتر و قطر هر کدام از گوشواره ها 1.3 سانتیمتر و طول زنجیر 41 سانتیمتر و طول زنجیر گوشواره 11 سانتیمتر می باشد.

1,210,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. قطر مدال 2.7 سانتیمتر و قطر هر کدام از گوشواره ها 1.2 سانتیمتر می باشد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
سروش
گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیس بوک