از
تا
قیمت آنلاین: 7,115,000 تومان

نیم ست طلا 18 عیار شامل پلاک، انگشتر و یک جفت گوشواره می‌باشد. گوشواره‌ها دارای قفل مستحکم می‌باشند. طرح سرویس از نوع تراش است. این نیم ست فاقد نگین و هرگونه سنگ است. همچنین اگرچه تصاویر همراه با زنجیر است، این محصول فاقد زنجیر می‌باشد و شما در صورت نیاز باید زنجیر را جداگانه سفارش دهید. نیم ست خریداری شده توسط شما، داخل یک جعبه چوبی بسیار شکیل به شما تحویل داده خواهد شد.

قیمت آنلاین: 4,349,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد. مدال بدون زنجیر می باشد.وزن سنگ کسر شده است. نیم ست طلا گل رز در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن و سنگ دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 3,733,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.وزن سنگ کسر شده است. نیم ست طلا اسپیرال در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن و سنگ دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 5,073,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال بدون زنجیر می باشد. نیم ست طلا مریم در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. این نیم ست شامل مدال و گوشواره می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 5,292,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد. این نیم ست شامل گردنبند و دستبند می باشد. نیم ست طلا پولکی در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 5,401,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال بدون زنجیر می باشد.وزن سنگ کسر شده است. نیم ست طلا لوکس برگ در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. این نیم ست شامل مدال، گوشواره و انگشتر می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 3,308,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال به همراه زنجیر می باشد. نیم ست طلا گل و مر غ در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد. زمان آماده شدن کالا 3 تا 5 روز می باشد.

قیمت آنلاین: 3,969,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.وزن ذکر شده به همراه زنجیر می باشد. نیم ست طلا اشکال در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. این نیم ست شامل گرنبند و گوشواره می باشد زمان آماده شدن کالا 3 تا 5 روز می باشد

قیمت آنلاین: 5,292,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال بدون زنجیر می باشد. نیم ست طلا پر در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. این نیم ست شامل مدال، گوشواره و انگشتر می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 3,308,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال به همراه زنجیر می باشد. نیم ست طلا دایره و مثلث در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 1,654,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال بدون زنجیر می باشد. نیم ست طلا گل در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 3 تا 5 روز می باشد

قیمت آنلاین: 5,954,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال به همراه زنجیر می باشد. این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد. نیم ست طلا دریم کچر در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 6,615,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال به همراه زنجیر می باشد.وزن سنگ کسر شده است. نیم ست طلا اسپیرال در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 6,615,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال به همراه زنجیر می باشد.وزن سنگ کسر شده است. نیم ست طلا اسپیرال در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 6,615,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال به همراه زنجیر می باشد.وزن سنگ کسر شده است. نیم ست طلا اسپیرال در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 6,615,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال به همراه زنجیر می باشد.وزن سنگ کسر شده است. نیم ست طلا اسپیرال در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 5,292,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال به همراه زنجیر می باشد. نیم ست طلا پازل در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 5,292,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد.مدال به همراه زنجیر می باشد. نیم ست طلا پروانه در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 9,923,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد. نیم ست طلا اسپیرال در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 7 تا 10 روز می باشد

قیمت آنلاین: 6,615,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد. وزن مروارید کسر شده است. وزن ذکر شده به همراه زنجیر می باشد. نیم ست طلا بته جقه در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 7 تا 10 روز می باشد

قیمت آنلاین: 3,308,000 تومان

وزن ذکر شده حدودی می باشد. وزن مروارید کسر شده است. نیم ست طلا عشق در حال حاضر ناموجود است و قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد. زمان آماده شدن کالا 5 تا 7 روز می باشد

قیمت آنلاین: 12,700,000 تومان

نیم ست طلا الهیه برگ به همراه زنجیر می باشد

قیمت آنلاین: 8,756,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد

قیمت آنلاین: 5,881,000 تومان

نیم ست طلا گوی و زنجیر دو رنگ این نیم ست شامل گوشواره و گردنبند می باشد.

قیمت آنلاین: 5,603,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. وزن سنگ کسر شده است و سنگ ارزش ریالی ندارد

قیمت آنلاین: 8,219,000 تومان

وزن ذکر شده به همراه زنجیر می باشد. این نیم ست شامل مدال، زنجیر، گوشواره و انگشتر می باشد. وزن زنجیر جداگانه: 2.75 گرم می باشد. قسمتهای داخلی مثلث تراش می باشد.

قیمت آنلاین: 10,730,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. وزن سنگ ها کسر شده است. سنگ های سفید اتمی و سنگ های زرد کریستال هستند و سنگ ها هیچ ارزش ریالی ندارند.

قیمت آنلاین: 5,629,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. نیم ست طلا تراش طرح کارتیر شامل مدال، گوشواره و انگشتر می باشد. طول مدال با احتساب حلقه ۴سانتیمتر و طول گوشواره با احتساب حلقه بالایی ۲/۷ سانتیمتر می باشد.

قیمت آنلاین: 9,609,000 تومان

این نیم ست شامل گردنبند و دستبند می باشد. طول گردنبند 60 سانتیمتر و طول دستبند 20 سانتیمتر می باشد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
سروش
گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیس بوک