از
تا
قیمت آنلاین: 2,240,000 تومان

پابند طلا قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد

قیمت آنلاین: 1,175,000 تومان

رنگ زنجیر رزگلد و رنگ گوی طلا سفید می باشد

قیمت آنلاین: 1,144,000 تومان

رنگ گوی و زنجیر طلا زرد می باشد

قیمت آنلاین: 3,679,000 تومان

پابند قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد تعداد پولک ها نیز به انتخاب شما قابل تغییر می باشد

قیمت آنلاین: 1,918,000 تومان

این پابندها در وزن 3.3 و 3.5 موجود می باشد

قیمت آنلاین: 1,840,000 تومان

این پابند قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد

قیمت آنلاین: 1,226,000 تومان

این پابند قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد

قیمت آنلاین: 1,840,000 تومان

این پابند قابل سفارش با وزن دلخواه شما می باشد

قیمت آنلاین: 1,973,000 تومان

وزن ذکر شده بدون سنگ می باشداین پابند قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد

قیمت آنلاین: 1,825,000 تومان

وزن ذکر شده بدون وزن سنگ ها می باشد

قیمت آنلاین: 2,146,000 تومان

این پابند قابل سفارش در وزن دلخواه شما می باشد

قیمت آنلاین: 1,717,000 تومان

این پابند قابل سفارش در وزن دلخواه شما می باشد

قیمت آنلاین: 1,533,000 تومان

این پابند قابل سفارش با وزن دلخواه شما می باشد

قیمت آنلاین: 3,925,000 تومان

این پابند قابل ساخت در وزن دلخواه شما می باشد در دو رنگ سفید و زرد موجود می باشد

قیمت آنلاین: 2,514,000 تومان

وزن هر 2 پابند از 4.1 تا 4.4 گرم می باشد وزن هر پابند حدودا 2 گرم می باشد این پابند قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد

قیمت آنلاین: 2,146,000 تومان

این پابند قابل ساخت با وزن دلخواه شما می باشد و محدوده وزنی برای ساخت بین 2 الی 5 گرم می باشد بازه زمانی ساخت 2 روزه

قیمت آنلاین: 1,226,000 تومان

این پابند قابل سفارش در وزن دلخوه شما می باشد

قیمت آنلاین: 1,226,000 تومان

این پابند قابل سفارش در وزن بیشتر از 2 گرم می باشد

قیمت آنلاین: 1,226,000 تومان

این پابند قابل سفارش در وزن بالای 2 گرم می باشد

1 2 3 
سروش
گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیس بوک