از
تا

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر‌ نگین اتم اتریش‌‌

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر‌ نگین اتم اتریش‌‌‌‌

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر‌ نگین اتم اتریش‌‌‌‌

یک حلقهی ازدواج مدرن و شیک برای شروع فصل نو شورانگیزی از زندگی؛ سه ردیف از که بر روی هر یک از آنها تک نگینی درخشیده و به شکل یک حلقهی یگانه درآمده است. یک هارمونی و توازن این ست حلقهی عروس و داماد را جذاب و چشمنواز میکند. در خلق این انگشترهای زنانه و مردانه از طلای زرد و برلیان استفاده شدهاست، ترکیبی فریبنده و بسیار با شکوه؛ این حلقههای عروس و داماد شیک و ساده را به انگشت حلقهی خود بیاندازید، انگشتی که میگویند با رگی به شکلی مستقیم به قلب متصل است.

خطوط منظم، طرحهای هندسی که تداعیگر مربع است، نمادی از توازن و تعادل است، همان ویژگیهایی که میتوان برای زندگی مشترک انتظار داشت؛ شاید این حلقهها بتواند نشانی مناسب برای شروع فصل تازهای از زندگی شما باشد. در بستری از طلای زرد، چند برلیان گرانبها قرار دارد؛ ای دو حلقهی ازدواج فرمی کلاسیک داشته و مناسب برای زوجهایی خوش سلیقه به دنبال اکساسوارهایی هستند که زیبایی آنها بیزمان باشد؛ در عین شیکی و کلاسیک بودن حلقهها، خطوط شکسته، حال و هوایی مدرن نیز به آن میبخشد و به این ترتیب به راحتی میتوانید آن را با دیگر آکساسوارها هماهنگ کنید.

حلقههای ازدواج تنها یک زیور و آکساسوار معمولی نیست، بلکه نشانی است که هر بار که به آن نگاه میکنید، برایتان یادآور پیمانی است که با هم بستهاید، پس چه بهتر که شکوهی بیپایان همیشه بر انگشتان شما بدرخشد. این ست حلقههای عروس و داماد از طلای سفید و درخشان ساخته شده که تلالو بسیار دارد و رنگ سادهی آن در کنار نگینها در عین سادگی، جلوهای بسیار دارد. بر روی این حلقه دو تک نگین، چون دو ستاره میدرخشد، چون شما و همسرتان که دو ستارهی در زیباترین شب زندگیتان خواهید درخشید.

اگر انتخاب شما سادگی و شیکی است، اگر به دنبال زیورآلاتی هستید که یک زیبایی همیشگی داشته باشد، طلای سفید انتخابی است مناسب برای شما به ویژه اگر برای انگشتری باشد که قرار است تا سالیان بر انگشتان شما بدرخشد. طلای سفید همچنین برای کسانی پوستهایی حساس دارند، گزینهی بهتری خواهد بود.درخشش حلقههای عروس و داماد تنها به بدنهی این محدود نمیشود، درست در وسط حلقهها، ردیفی از نگینهای گرانبها با طراحی خاصی کار شدهاست؛ سنگهای درخشان این انگشتر در دو ردیف موازی با دقتی خاص چیده شدهاند؛ حلقههایی شایسته برای با شکوهترین شب زندگی و فصل مشترک رویایی

حلقه های ازدواج را هیچکس پنهان نمیکند، بلکه همه دوست دارند تا آن را به نشان یکی از شادترین روزهای زندگیشان به دیگران نشان دهند، پس چه بهتر که حلقه های ازدواج اوجی از شکوه و زیبایی را نمایش دهند. در خلق این ست حلقهی ازدواج از خطوط موازی و مورب استفاده شدهاست و در میان این رشته های طلا، موجی از نگینهای درخشان و خوشتراش مثل رودی از نور روان شده و چشمها را به خود خیره میکند. تضاد نور سفید جواهرات به کار رفته بر روی رینگ طلای انگشتر بر روی انگشتان شما جلوه گری میکند.

طرحهای چند ضلعی میتواند یاد آور طرحهای معماری ایرانی باشد و روحی از قدمت و شکوه را در خود دارد، همان روحی که در این حلقهی شیک عروس و داماد دیده میشود. در دل این چند ضلعی چند ردیف از نگینهای درخشان و خوشتراش به چشم میخورد که شکوه این دو انگشتر شیک و فاخر را دو چندان کردهاست. رینگ حلقهها از طلایی زرد و پر تلالو ساخته شده و یک انتخاب کلاسیکی است که زیبایی آن هرگز از سکه نمیافتد. استفاده از حلقههای ازدواج یکسان، جذابیت و محبوبیت فراوانی داشته و انتخاب بسیاری زوجهای جوان است

میگویند حلقهی ازدواج نشانی است از چرخهی بیپایان عشق، انتخاب شما برای این نماد چیست؟ این ست حلقهی شیک، از طلای زرد ساخته شده و هنگامی که آن را به دست میکنید، جلوهای خاصی به انگشتان شما میبخشد؛ درست در میان ردیف طلای انگشتر، مجموعهای از جواهرات و سنگهای قیمتی درخشان و خوش تراش با هنرمندی و در ترکیبی بینظیر در کنار یک دیگر قرار گرفتهاند. ترکیب هندسی طرحها و خطوط، توازنی خاص به این دو حلقهی شیک عروس داماد بخشیده، توازنی که نشان از حسن سلیقه و انتخابی شایسته است.

طرحی مدرن و امروزی از طلای سفید، دو حلقهی زنانه و مردانه که در هماهنگی با هنرمندی بسیاری ساختهشدهاند. شکستها و خطوط زاویهدار حال و هوایی خاص به این دو انگشتر بخشیدهاست؛ در وسط حلقه ردیفی از برلیانهای خوشتراش و چشمنواز به چشم میخورد که شکوه این مجموعه را دو چندان میکند. بیرنگی رینگ انگشترها سبب شده تا نگینهای زیبا بیشتر خودنمایی کرده و تلالویی دو چندان یابد. اگر به دنبال حلقههایی ساده هستید که همیشه به دست کنید و به راحتی بتوانید آن را با دیگر آکساسوارهای خود هماهنگ کنید، ترکیب طلای سفید و برلیان انتخاب مناسبی خواهد بود.

حلقهی ازدواج شاید یکی از مهمترین حلقههایی باشد که به دست میکنیم، چراکه همواره یادآور یکی از به یادماندنیترین انتخابهای زندگی ماست و شاید برای همین است که در برگزیدن آن حساسیت بسیاری را به خرج میدهیم. حلقههای ازدواج ست، یکی از انتخابها است که در آن عروس و داماد هر دو انگشترهایی را با شکلی یکسان به دست میکنند؛ این حلقهها از خطوطی صاف و ساختاری مستطیلی تشکیل شده که در گوشهای از آن برلیانی درخشان و چهارگوش به چشم میخورد که یک هارمونی جذاب و دیدنی را شکل داده و چه چیز بهتر از این هماهنگی

قیمت آنلاین: 1,509,000 تومان

همراه با تک نگین یا بدون آن؟ رینگ این انگشتر زنانه از طلای سفید است و بر روی آن برلیان‌های درخشانی با یک طراحی خاص، کار شده‌است. این خطوط درخشان، از آنجایی که طرح‌هایی هندسی را شکل داده، چشم‌ها را به خود خیره می‌کند. این رینگ‌های درخشان طلا و جواهر هم به همین شکل ساده و شیک وجود دارد و هم یک نوع از آن با یک تک نگین؛ برلیانی که با قابی بر روی رینگ قرار گرفته و به این ترتیب خود را از رینگ جدا کرده و به زیبایی نمایش می‌دهد.

قیمت آنلاین: 1,744,000 تومان

اشک‌های اریب از طلای سفید که پر شده است از برلیان‌های درخشان، اینها با در کنار هم قرار گرفتن، حلقه‌ای زیبا را ساخته‌اند، حلقه‌ای که می‌تواند بهترین نشان و یادگیری برای شروع فصلی تازه از زندگیتان باشد. اگر به دنبال شکوه بیشتر هستید، همین رینگ طلای سفید زنانه را به شکلی دیگر بخرید؛ قاب از طلا که از نگین‌های ظریف و ریزی پوشیده شما و در یک نگاه مانند تک نگینی است که بر روی این حلقه قرار گرفته‌است. چه با آن قاب و نگین و چه بدون آن

قیمت آنلاین: 1,743,000 تومان

ظریف و با شکوه، فریبنده و دیدنی؛ این انگشتر طلای زنانه شکلی متفاوت با حلقه‌های معمولی دارد؛ قطعه‌هایی به شکل اشک که در کنار هم به ردیف و تناسب قرار گرفته‌اند؛ بر روی این طرح متمایز، برلیان‌هایی کار شده تا وقتی که بر روی انگشت شما می‌نشیند، چنان درخشان و زیبا به نظر رسد که همه‌ی چشم‌ها را به خود خیره کند. اگر همیشه دوستدار انگشترهایی با نگین‌های تک بوده‌اید،این انگشتر سنگین زنانه را می‌توانید در یک نوع دیگر نیز تهیه کنید، البته این انگشتر یک تک نگین ندارد، بلکه مجموعه از برلیان‌های درخشانی است که در یک قاب قرار گرفته و مثل یک تک نگین جلوه می‌کند.

قیمت آنلاین: 1,435,000 تومان

دایره و انحنا، ترکیبی که تداعی‌گر نرمی و لطافت است؛ در این انگشتر زنانه‌ی پر کار حلقه‌ای از طلای سفید ساخته شده‌است. بر روی آن برلیان‌هایی درخشان در کنار هم قرار گرفته که دورتا دور آنها را نیز سنگ‌های درخشان ریزی پر کرده‌است. این انگشتر زنانه‌ی پر جزییات شکوه بسیاری دارد؛ این مدل را می‌توانید با نگینی بر روی حلقه نیز تهیه کنید؛ در این مدل که تک نگین آن درست در وسط رینگ قرار گرفته، می‌تواند بهترین انتخاب برای حلقه‌ی نامزدی و یا ازدواج باشد؛ طراحی و هماهنگی میان طلای سفید و درخشش سنگ‌ها، این انگشتر زنانه را بسیار فاخر کرده‌است.

قیمت آنلاین: 1,843,000 تومان

سادگی و شیکی طلای سفید در ترکیب با جلال و شکوه جواهرات درخشان، مجموعه‌ای فوق‌العاده را می‌سازد. طرح کم‌نظیر این انگشتر زنانه‌ی سنگین، باعث شده تا جلوه‌اش بر انگشتان شما مثل دیگر حلقه‌های معمولی نباشد. این حلقه‌ی زنانه، حالتی مواج را تداعی کرده و در تمامی بخش‌های اشک مانندش برلیان‌هایی با هماهنگی و تناسب کار شده است, اما آنچه این انگشتر پرجزییات و سنگین کرده، طرح گلی است که بر روی رینگ انگشتر قرار دارد؛ گلی چند پر از طلای سفید که با برلیان‌هایی خوش‌تراش پر شده‌است؛ گل از محبوب‌ترین طرح‌هایی است که در ساخت جواهرات به کار می‌رود و به راحتی می‌توان آن را با دیگر زیورآلات ست کرد.

قیمت آنلاین: 1,230,000 تومان

قلب نماد و نشانی است از دوستی و مهر، حال انگشتری که از این نماد استفاده کرده را نمی‌توان بهترین انتخاب برای شروع فصل تازه‌ی زندگی دانست؟ حلقه‌ی این انگشتر زنانه و پر جزییات از کنار هم قرار گرفتن قلب‌هایی از طلای سفید شکل گرفته‌است؛ درخشش این حلقه نیز به سبب برلیان‌هایی است که در آن کار شده‌است؛ این طرح جذاب و زیبا را نگینی به شکل گل کامل می‌کند، نگینی که خود از کنار هم قرار گرفتن چندین و چند سنگ گرانبها ساخته شده‌است. این حلقه‌ی نامزدی را به راحتی می‌توانید با ساعت و دیگر زیورآلات خود ست کنید.

قیمت آنلاین: 2,148,000 تومان

انگشترهای پهن طرفداران بسیاری دارد، مثل این انگشتر مواج که چون کهکشانی درخشان جلوه می‌کند؛ طرح باشکوه این انگشتر زنانه‌ی سنگین درواقع ردیفی از خطوط تیز و شکسته است که با سنگ‌های درخشان پوشیده شده، وجود این خطوط به شما کمک می‌کند تا بتوانید دستبند، ساعت، گردنبند و دیگر آکساسوارهای خود را با آن راحت‌تر هماهنگ کنید. در میان این کهکشان درخشان، تک ستاره‌ای نیز می‌درخشد که برخلاف معمول به جای آنکه در وسط انگشتر قرار گرفته باشد، در گوشه‌ی آن کار شده و همین سبب می‌شود تا خیره‌کننده‌تر باشد.

قیمت آنلاین: 1,639,000 تومان

انگشتری از طلای رزگلد یا حلقه‌ای از طلای سفید؟ این انگشتر زنانه‌ی زیبا از خطوطی مورب و اسلیمی شکل گرفته، درست مثل موج‌هایی از برلیان‌هایی که درخشان و زیبا به نظر می‌رسد؛ در چند جای این حلقه نیز تک نگین‌های فریبنده و جذابی کار شده‌است. حلقه‌ی طلای زرگلد طرحی کلاسیک و قدیمی را تداعی می‌کند و شما را بسیار فاخر جلوه می‌کند. حلقه‌ی زنانه‌ی سنگینی که از طلای سفید ساخته شده نیز از همان مدل خطوط اسلیمی پیروی می‌کند اما درست در میان آن موج‌های درخشان، گلی شکل گرفته از برلیان‌های جذاب و چشم‌نواز قرار دارد که بر روی انگشت شما فریبنده‌تر هم جلوه می‌کند.

نامزدی شروع یک فصل تازه در زندگی است، چه بهتر که این فصل را با یک نشان منحصر به فرد جشن بگیرید. این حلقه‌ی زنانه‌ی پرکار، ترکیبی منحصر به فرد از سنگ‌های خوش‌تراش و گرانبها و طلا را به ارمغان آورده‌است. بر روی این دو رشته‌ی نگین، نقشی ظریف و هنرمندانه از گل با این سنگ‌ها طراحی و خلق شده‌است تا بر انگشت شما چون ستاره‌هایی بدرخشد؛ برخی ممکن است برای نامزدی به سراغ انگشتر‌های تک‌نگین و یا همان سولیتر بروند، اما اگر بیشتر طرفدار طرح‌های فاخر و با شکوه‌ هستید، این حلقه برایتان مناسب‌تر خواهد بود.

قیمت آنلاین: 656,000 تومان

حلقه ازدواج, به عنوان نمادی از تعهد و عشق ازدواج به عروس خانم هدیه میشود. بر روی این حلقه 5 سنگ اتمی اتریشی با تراش برلیان کار شده که بر جلوه و درخشش این کالا افزوده است. این کالا از طلای زرد 18 عیار ساخته شده و وزن ثبت شده در سایت با کسر وزن سنگ میباشد و در قیمت نهایی آن لحاظ نشده است.

قیمت آنلاین: 1,720,000 تومان

طراحی این حلقه ست ازدواج, طراحی ویژه و منحصربفردی دارد. این ست از سه حلقه ساخته شده که به شکل پازلی در هم فرو رفته و فرم یکدیگر را تمیل میکنند. این حلقه ها این قابلیت را دارند که با فرمهای مختلفی با هم ست کرده و در دست کنید و یا حتی با دیگر انگشترهای خود تلفیق نمایید. لازم به ذکر است حلقه ها از طلای 18 عیار ساخته شده که حلقه سولیتر یا نامزدی از طلای سفید و دو حلقه کناری از رنگ رزگلد بوده و ترکیب این دو رنگ و سنگهای اتمی کار دشه بر آنها, بر روی دستان شما جذاب و چشمگیر میباشد.

قیمت آنلاین: 1,200,000 تومان

حلقه و پشت حلقه, به عنوان نماد و نشانه ای از تعهد و عشق در زندگی مشترک میباشد. این حلقه ست با وجود وزن و قیمت بسیار مناسبی که دارد, جلوه خوبی داشته و میتواند جزو انتخابهای شما قرار گیرد. این دو حلقه با بافتی تور مانند هم زیباتر شده و هم از وزن طلا کاسته شده است. سنگهای اتمی بکار رفته در حلقه ها جلوه و درخشش بیشتری بدان بخشیده است. این دو حلقه ست, از طلای 18 عیار ساخته شده که حلقه ازدواج از طلای رزگلد و حلقه نامزدی از طلای سفید ساخته شده است.

قیمت آنلاین: 1,073,000 تومان

حلقه های ست سولیتر و حلقه ازدواج مدتهاست که به عنوان نمادی از عشق و تعهد در ازدواج مد شده و طرفداران زیادی بین دخترخانمها دارد. این ست از طلای سفید 18 عیار ساخته شده و بر طرفین هر دو حلقه یک ردیف سنگ اتمی با تراش برلیان کار شده است. بر روی حلقه سولیتر به جای یک تک الماس, چند سنگ اتمی برلیان تراش با سبک فلاور اجرا شده که جلوه ای شبیه الماس چند قیراطی بدان بخشیده است. لازم به ذکر است به این کالا 9درصد تخفیف تعلق گرفته است.

قیمت آنلاین: 1,986,000 تومان

حلقه و پشت حلقه به عنوان نمادی از تعهد و علاقه در ازدواج در فرهنگهای مختلف نهادینه شده است. این حلقه های ست حلقه نامزدی و حلقه ازدواج بصورت جفت و در دو رنگ طلای زرد و سفید ساخته شده است. بر روی این حلقه ها نگینهای اتمی با تراش برلیان وبا طرح مارکیز اجرا شده که جلوه و زیبایی همچون جواهرات را بدان بخشیده است.

قیمت آنلاین: 2,084,000 تومان

حلقه و پشت حلقه به عنوان نمادی از تعهد و علاقه در ازدواج در فرهنگهای مختلف نهادینه شده است. این حلقه های ست حلقه نامزدی و حلقه ازدواج بصورت جفت و در دو رنگ طلای زرد و سفید ساخته شده است. بر روی این حلقه ها نگینهای اتمی با تراش برلیان اجرا شده که جلوه و زیبایی همچون جواهرات را بدان بخشیده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

قیمت آنلاین: 1,873,000 تومان

حلقه و پشت حلقه به عنوان نمادی از تعهد و علاقه در ازدواج در فرهنگهای مختلف نهادینه شده است. این حلقه های ست حلقه نامزدی و حلقه ازدواج بصورت جفت و در دو رنگ طلای زرد و سفید ساخته شده است. بر روی این حلقه ها نگینهای اتمی با تراش برلیان اجرا شده که جلوه و زیبایی همچون جواهرات را بدان بخشیده است.

حلقه های ست حلقه نامزدی و حلقه ازدواج, به عنوان نمادی از تعهد و علاقه در ازدواج, درفرهنگ ما نیز جا باز کرده است. این ست حلقه بصورت جفت و در دو رنگ طلای زرد و سفید ساخته شده است. بر روی این حلقه ها نگینهای اتمی اتریشی با تراش برلیان بر طلای 18 عیار اجرا شده که جلوه و زیبایی همچون جواهرات را بدان بخشیده است.

قیمت آنلاین: 405,000 تومان

حلقه های ست, بصورت رینگ ساده و اسپرت, در بین جوانان امروزی به عنوان نماد و سمبلی از عهد و وفا, بسیار مورد پسند قرار گرفته است. این حلقه های ازدواج بصورت ست دوتایی و تک, در سایزهای ۴۸ تا ۶۶ موجود بوده و در سایزهای دیگر نیز قابل سفارش و ساخت میباشد. این حلقه ها در سایزهای مختلف با وزن حدودی بین ۲/۱۷۰ تا ۲/۹۰۰ گرم بوده ومدل دیگری از این رینگهای ساده , با زاویه و پخ هندسی موجود میباشد. نکته قابل توجه دیگر آنکه, سفارش حک کردن اسم شما و همسرتان بر روی انگشتر پذیرفته میگردد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر این کالا میتوانید با فروشگاه مربوطه تماس حاصل فرمایید.

1 2 3 4