از
تا
قیمت آنلاین: 10,184,000 تومان

وزن حلقه جواهر سفید: 2.72 گرم- وزن برلیان 0.16 قیراط وزن حلقه جواهر رزگلد: 4.07 گرم- وزن برلیان 0.92 قیراط

قیمت آنلاین: 1,150,000 تومان

وزن ذکر شده بدون وزن سنگ می باشد

قیمت آنلاین: 1,006,000 تومان

وزن ذکر شده بدون وزن سنگ می باشد

قیمت آنلاین: 6,422,000 تومان

وزن ذکر شده مربوط به 2 حلقه می باشد حلقه ها بصورت جفتی بفروش میرسند

قیمت آنلاین: 5,371,000 تومان

وزن ذکر شده بدون نگین می باشد وزن مربوط به هر 2 کالا می باشد

قیمت آنلاین: 4,887,000 تومان

وزن ذکر شده مربوط به هر 2 حلقه می باشد نگین ها اتمی می باشد

قیمت آنلاین: 1,294,000 تومان

وزن ذکر شده بدون نگین می باشد

قیمت آنلاین: 1,360,000 تومان

وزن ذکر شده بدون نگین می باشد

قیمت آنلاین: 1,301,000 تومان

وزن ذکر شده بدون نگین می باشد

قیمت آنلاین: 1,421,000 تومان

وزن ذکر شده بدون نگین می باشد

قیمت آنلاین: 1,471,000 تومان

وزن ذکر شده بدون نگین می باشد

قیمت آنلاین: 2,133,000 تومان

وزن ذکر شده بدون نگین می باشد 2 حلقه از هم جدا هستند و وزن ذکر شده مربوط به هر 2 حلقه می باشد

قیمت آنلاین: 1,526,000 تومان

وزن ذکر شده بدون وزن نگین می باشد

قیمت آنلاین: 2,779,000 تومان

وزن ذکر شده وزن بدون سنگ می باشد

قیمت آنلاین: 6,490,000 تومان

وزن ذکر شده مربوط به 2 حلقه می باشد حلقه ها به صورت جفتی به فروش میرسند نگین اتمی می باشد

قیمت آنلاین: 5,674,000 تومان

وزن ذکر شده مربوط به 2 حلقه می باشد حلقه ها به صورت جفتی به فروش میرسند نگین ها اتمی می باشد

قیمت آنلاین: 2,507,000 تومان

وزن ذکر شده مربوط به 2 انگشتر می باشد

قیمت آنلاین: 7,750,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 3.18 گرم - وزن جواهر: 0.3 قیراط وزن حلقه سولیتر جواهر: 3.87 گرم -وزن جواهر: 0.55 قیراط

قیمت آنلاین: 8,003,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 3.5 گرم- وزن برلیان 0.17 قیراط وزن حلقه جواهر: 4.17 گرم- وزن برلیان0.24 قیراط

قیمت آنلاین: 6,462,000 تومان

وزن حلقه جواهر سفید: 1.89 گرم - وزن برلیان 0.14 قیراط وزن حلقه جواهر رزگلد: 3.75 گرم - وزن برلیان 0.33 قیراط

قیمت آنلاین: 6,089,000 تومان

وزن حلقه جواهر رزگلد: 3.46 گرم - وزن برلیان 0.37 قیراط ورن حلقه جواهر سفید: 2.07 گرم - وزن برلیان 0.12 قیراط

قیمت آنلاین: 7,372,000 تومان

وزن حلقه جواهر سفید: 4.33 گرم - وزن برلیان 0.3 قیراط وزن حلقه جواهر رزگلد: 2.02 گرم - وزن برلیان0.29 قیراط

قیمت آنلاین: 4,645,000 تومان

وزن حلقه جواهر سفید: 1.98 گرم - وزن برلیان 0.08 قیراط وزن حلقه جواهر رزگلد: 2.74 گرم - وزن برلیان 0.21 قیراط

قیمت آنلاین: 7,253,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 2.46 گرم - وزن برلیان 0.25 قیراط وزن حلقه جواهر: 3.32 گرم- وزن برلیان0.47 قیراط

1 2 3 4 5 6 7 8 
سروش
گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیس بوک