از
تا
قیمت حدودی: 2,565,000 تومان

وزن هر 2 حلقه باهم ذکر شده وزن حلقه زنانه: 2.73 گرم وزن حلقه مردانه: 2.49 گرم

قیمت حدودی: 2,951,000 تومان

حلقه رینگ ساده از سایز ۵۲تا ۶۶ و در وزن های ۳گرم تا ۸ گرم در دورنگ سفید و زرد موجود می باشد. امکان هک تاریخ ازدواج و اسم عروس و داماد داخل حلقه می باشد. حلقه تو پر است

قیمت حدودی: 2,121,000 تومان

وزن نگین با وزن طلا محاسبه شده است

قیمت حدودی: 1,777,000 تومان

وزن نگین با وزن طلا محاسبه شده است و در موقع خرید وزن نگین کسر می شود

قیمت حدودی: 2,782,000 تومان

وزن هر 2 حلقه باهم ذکر شده وزن حلقه زنانه: 2.57 گرم وزن حلقه مردانه: 3.09 گرم

قیمت حدودی: 4,040,000 تومان

وزن هر 2 حلقه باهم ذکر شده وزن حلقه زنانه: 3.84 گرم وزن حلقه مردانه: 4.37 گرم

قیمت حدودی: 3,863,000 تومان

وزن هر 2 حلقه باهم ذکر شده وزن حلقه زنانه: 3.6 گرم وزن حلقه مردانه: 4.23 گرم

قیمت حدودی: 3,150,000 تومان

وزن هر 2 حلقه باهم ذکر شده وزن حلقه زنانه: 3.08 گرم وزن حلقه مردانه: 3.330 گرم

قیمت حدودی: 4,056,000 تومان

وزن هر 2 حلقه باهم ذکر شده وزن حلقه زنانه: 3.68 گرم وزن حلقه مردانه: 4.5 گرم

قیمت حدودی: 3,575,000 تومان

وزن هر 2 حلقه باهم ذکر شده وزن حلقه زنانه: 3.32 گرم وزن حلقه مردانه: 3.88 گرم

قیمت حدودی: 6,770,000 تومان

حلقه و پشت حلقه طلا پایه جواهر‌

قیمت حدودی: 3,784,000 تومان

وزن هر 2 حلقه با هم محاسبه شده است نگین اتمی می باشد

قیمت حدودی: 2,406,000 تومان

وزن طلا بدون وزن سنگ محاسبه شده است نگین اتمی می باشد

قیمت حدودی: 2,422,000 تومان

وزن طلا بدون وزن سنگ محاسبه شده است نگین اتمی می باشد

قیمت حدودی: 1,804,000 تومان

وزن طلا بدون وزن سنگ درشت محاسبه شده است

قیمت حدودی: 1,534,000 تومان

وزن طلا بدون وزن سنگ درشت محاسبه شده است

قیمت حدودی: 1,774,000 تومان

وزن طلا بدون وزن سنگ بزرگ محاسبه شده است

قیمت حدودی: 3,681,000 تومان

حلقه تاج دار کد 37733 مربوط به این پشت حلقه می باشد

قیمت حدودی: 4,219,000 تومان

پشت حلقه کد 37734 مربوط به این حلقه می باشد

قیمت حدودی: 10,263,000 تومان

قیمت هر 2 حلقه باهم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه 5.950 گرم وزن حلقه مردانه 6.480 گرم

قیمت حدودی: 9,251,000 تومان

قیمت هر 2 حلقه باهم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه 5.720 گرم وزن حلقه مردانه 6.380 گرم

1 2 3 4 5 6 
سروش
گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیس بوک