از
تا
قیمت حدودی: 4,766,000 تومان

قیمت هر 2 کالا باهم ماسبه شده است وزن حلقه زنانه 3.820 گرم وزن حلقه مردانه 3.830 گرم

قیمت حدودی: 7,907,000 تومان

قیمت هر 2 حلقه باهم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه 5.950 گرم وزن حلقه مردانه 6.480 گرم

قیمت حدودی: 8,091,000 تومان

قیمت هر 2 حلقه باهم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه 5.720 گرم وزن حلقه مردانه 6.380 گرم

قیمت حدودی: 4,935,000 تومان

قیمت هر 2 کالا باهم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه 3.720 گرم وزن حلقه مردانه 4.300 گرم وزن جواهر هر حلقه 0.2

قیمت حدودی: 2,269,000 تومان

این حلقه و پشت حلقه بصورت ست بفروش میرسد وزن نگین کسر شده و فقط طلای خالص محاسبه می شود

قیمت حدودی: 329,000 تومان

وزن هر یک از حلقه ها 800 سوت می باشد

قیمت حدودی: 329,000 تومان

وزن هر یک از حلقه ها 800 سوت می باشد

قیمت حدودی: 895,000 تومان

وزن هر 2 حلقه با هم 1.680 گرم می باشد

قیمت حدودی: 2,251,000 تومان

وزن حلقه و پشت حلقه بدون نگین محاسبه شده است

قیمت حدودی: 2,187,000 تومان

وزن حلقه و پشت حلقه بدون نگین محاسبه شده است

قیمت حدودی: 2,124,000 تومان

وزن حلقه و پشت حلقه بدون نگین محاسبه شده است.

قیمت حدودی: 2,455,000 تومان

وزن نگین کسر شده و فقط طلای خالص محاسبه می شود

قیمت حدودی: 2,216,000 تومان

وزن نگین کسر شده و فقط طلای خالص محاسبه می شود

1 2 3 4 5 6 
سروش
گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیس بوک