از
تا
قیمت آنلاین: 3,240,000 تومان

وزن حلقه زنانه: 2.33 گرم. وزن حلقه مردانه: 2.5 گرم. وزن نگین کسر نشده است و حدودا 0.02 گرم وزن نگین ها می باشد.

قیمت آنلاین: 3,044,000 تومان

وزن سنگ کسر شده است. این حلقه طلا قابل ساخت با وزن و سنگ یا جواهر دلخواه شما می باشد(این کالا با هنر دست هنرمندان طلاساز تهیه شده است)

قیمت آنلاین: 4,602,000 تومان

وزن سنگ کسر شده است. نگین این حلقه طلا اتم اتریش می باشد. این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد امکان استفاده از سنگ جواهر به جای سنگ اتمی نیز وجود دارد بازه زمانی ساخت انگشتر با نگین اتم اتریش 10 روزه و با سنگ جواهر 14 روزه می باشد

قیمت آنلاین: 6,943,000 تومان

وزن حلقه مردانه: 5.5 و حلقه زنانه: 4.5 گرم می باشد این حلقه های طلا قابل ساخت در وزن دلخواه شما می باشد

قیمت آنلاین: 6,385,000 تومان

وزن سنگ کسر شده است. نگین این حلقه طلا اتمی می باشد. این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد امکان استفاده از سنگ جواهر به جای سنگ اتمی نیز وجود دارد بازه زمانی ساخت انگشتر با نگین اتمی 10 روزه و با سنگ جواهر 14 روزه می باشد. وزن حلقه مردانه: 5 گرم و حلقه زنانه: 4 گرم می باشد

قیمت آنلاین: 6,943,000 تومان

این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد. بازه زمانی ساخت انگشتر 10 روزه وزن حلقه مردانه: 5.5 گرم و حلقه زنانه: 4.5 گرم می باشد

قیمت آنلاین: 3,853,000 تومان

وزن سنگ کسر شده است. نگین این حلقه طلا اتمی می باشد. این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد امکان استفاده از سنگ جواهر به جای سنگ اتمی نیز وجود دارد بازه زمانی ساخت انگشتر با نگین اتمی 10 روزه و با سنگ جواهر 14 روزه می باشد

قیمت آنلاین: 6,358,000 تومان

وزن ذکر شده مربوط به هر 2 حلقه می باشد. وزن حلقه زنانه: 4 گرم و حلقه مردانه: 5 گرم می باشد. وزن سنگ کسر شده است. نگین این حلقه طلا اتم اتریش می باشد این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد امکان استفاده از سنگ جواهر به جای سنگ اتمی نیز وجود دارد بازه زمانی ساخت انگشتر با نگین اتم اتریش 10 روزه و با سنگ جواهر 14 روزه می باشد

قیمت آنلاین: 3,252,000 تومان

رنگ انگشتر ترکیب طلا زرد و سفید می باشد(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 3,799,000 تومان

نگین این حلقه طلا اتم اتریش می باشد. وزن سنگ کسر شده است. این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد امکان استفاده از سنگ جواهر به جای سنگ اتمی نیز وجود دارد بازه زمانی ساخت انگشتر با نگین اتمی 10 روزه و با سنگ جواهر 14 روزه می باشد

قیمت آنلاین: 3,104,000 تومان

نگین این حلقه طلا اتم اتریش می باشد. وزن سنگ کسر شده است. این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد امکان استفاده از سنگ جواهر به جای سنگ اتمی نیز وجود دارد بازه زمانی ساخت انگشتر با نگین اتمی 10 روزه و با سنگ جواهر 14 روزه می باشد

قیمت آنلاین: 12,308,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 2.3 گرم- وزن برلیان 0.25 قیراط وزن حلقه جواهر: 6.97 گرم- وزن برلیان 0.98 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 5,971,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 1.82 گرم- وزن برلیان 0.27 قیراط وزن حلقه جواهر: 2.52 گرم- وزن برلیان 0.5 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 4,410,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 1.88 گرم- وزن برلیان 0.08 قیراط وزن حلقه جواهر: 2.45 گرم- وزن برلیان 0.12 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 7,252,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 2.05 گرم- وزن برلیان 0.42 قیراط وزن حلقه جواهر: 2.92 گرم- وزن برلیان 0.6 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 8,759,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 1.93 گرم- وزن برلیان 0.12 قیراط وزن حلقه جواهر: 5.29 گرم- وزن برلیان 0.60 قیراط

قیمت آنلاین: 7,710,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 2.97 گرم- وزن برلیان 0.21 قیراط وزن حلقه جواهر: 3.65 گرم- وزن برلیان 0.37 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 8,725,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 3.63 گرم- وزن برلیان 0.16 قیراط وزن حلقه جواهر: 4.14 گرم- وزن برلیان 0.42 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 9,563,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 3.46 گرم- وزن برلیان 0.23 قیراط وزن حلقه جواهر: 4.05 گرم- وزن برلیان 0.57 قیراط

قیمت آنلاین: 2,087,000 تومان

(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 4,865,000 تومان

(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 2,362,000 تومان

(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 10,736,000 تومان

(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 9,686,000 تومان

(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 6,842,000 تومان

(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 7,678,000 تومان

وزن ذکر شده مربوط به 2 حلقه می باشد(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

قیمت آنلاین: 3,116,000 تومان

(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
سروش
گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیس بوک