از
تا
1,279,000 تومان

این حلقه در سایزهای مختلف موجود می باشد

این سبک حلقه به دلیل چند تایی بودن کاربرد بیشتری دارد و شما میتوانید از هر کدام از انگشترها جداگانه استفاده کنید. دو رنگ بودن این حلقه ها زیبایی بیشتری به آنها داده است. وزن نگین ها کسر شده است. وزن ذکر شده مربوط به هر 3 انگشتر می باشد.

وزن ذکر شده وزن خالص طلا می باشد و وزن سنگ کسر شده است.

وزن ذکر شده وزن خالص طلا می باشد و وزن سنگ کسر شده است.

وزن ذکر شده وزن خالص طلا می باشد و وزن سنگ کسر شده است.

وزن ذکر شده وزن خالص طلا می باشد و وزن سنگ کسر شده است.

4,116,000 تومان

وزن حلقه زنانه: 2.33 گرم. وزن حلقه مردانه: 2.5 گرم. وزن نگین کسر نشده است و حدودا 0.02 گرم وزن نگین ها می باشد.

3,826,000 تومان

وزن سنگ کسر شده است. این حلقه طلا قابل ساخت با وزن و سنگ یا جواهر دلخواه شما می باشد(این کالا با هنر دست هنرمندان طلاساز تهیه شده است)

5,774,000 تومان

وزن سنگ کسر شده است. نگین این حلقه طلا اتم اتریش می باشد. این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد امکان استفاده از سنگ جواهر به جای سنگ اتمی نیز وجود دارد بازه زمانی ساخت انگشتر با نگین اتم اتریش 10 روزه و با سنگ جواهر 14 روزه می باشد

وزن حلقه مردانه: 5.5 و حلقه زنانه: 4.5 گرم می باشد این حلقه های طلا قابل ساخت در وزن دلخواه شما می باشد

وزن سنگ کسر شده است. نگین این حلقه طلا اتمی می باشد. این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد امکان استفاده از سنگ جواهر به جای سنگ اتمی نیز وجود دارد بازه زمانی ساخت انگشتر با نگین اتمی 10 روزه و با سنگ جواهر 14 روزه می باشد. وزن حلقه مردانه: 5 گرم و حلقه زنانه: 4 گرم می باشد

این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد. بازه زمانی ساخت انگشتر 10 روزه وزن حلقه مردانه: 5.5 گرم و حلقه زنانه: 4.5 گرم می باشد

وزن سنگ کسر شده است. نگین این حلقه طلا اتمی می باشد. این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد امکان استفاده از سنگ جواهر به جای سنگ اتمی نیز وجود دارد بازه زمانی ساخت انگشتر با نگین اتمی 10 روزه و با سنگ جواهر 14 روزه می باشد

8,116,000 تومان

وزن ذکر شده مربوط به هر 2 حلقه می باشد. وزن حلقه زنانه: 4 گرم و حلقه مردانه: 5 گرم می باشد. وزن سنگ کسر شده است. نگین این حلقه طلا اتم اتریش می باشد این حلقه طلا قابل ساخت در رنگ های زرد، سفید و رزگلد می باشد امکان استفاده از سنگ جواهر به جای سنگ اتمی نیز وجود دارد بازه زمانی ساخت انگشتر با نگین اتم اتریش 10 روزه و با سنگ جواهر 14 روزه می باشد

رنگ انگشتر ترکیب طلا زرد و سفید می باشد(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

وزن پشت حلقه جواهر: 2.3 گرم- وزن برلیان 0.25 قیراط وزن حلقه جواهر: 6.97 گرم- وزن برلیان 0.98 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

وزن پشت حلقه جواهر: 1.82 گرم- وزن برلیان 0.27 قیراط وزن حلقه جواهر: 2.52 گرم- وزن برلیان 0.5 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

وزن پشت حلقه جواهر: 1.88 گرم- وزن برلیان 0.08 قیراط وزن حلقه جواهر: 2.45 گرم- وزن برلیان 0.12 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

وزن پشت حلقه جواهر: 2.05 گرم- وزن برلیان 0.42 قیراط وزن حلقه جواهر: 2.92 گرم- وزن برلیان 0.6 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

وزن پشت حلقه جواهر: 1.93 گرم- وزن برلیان 0.12 قیراط وزن حلقه جواهر: 5.29 گرم- وزن برلیان 0.60 قیراط

وزن پشت حلقه جواهر: 2.97 گرم- وزن برلیان 0.21 قیراط وزن حلقه جواهر: 3.65 گرم- وزن برلیان 0.37 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

وزن پشت حلقه جواهر: 3.63 گرم- وزن برلیان 0.16 قیراط وزن حلقه جواهر: 4.14 گرم- وزن برلیان 0.42 قیراط(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
سروش
گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیس بوک