از
تا

وزن ذکر شده مربوط به یک لنگه النگو می باشد- سایز 1- پهنا 1 سانت- fastsend

وزن ذکر شده مربوط به یک لنگه النگو می باشد- سایز 1- پهنا 1 سانت- این النگو در 2 رنگ موجود می باشد.fastsend

وزن هر یک از النگوها 10 گرم می باشدlaffastsend

وزن هر یک از النگوها بین 6 تا 7 گرم می باشدlaffastsend

وزن هر یک از النگوها بین 5 تا 6 گرم می باشدlaffastsend

وزن هر یک از النگوها بین 5 تا 6 گرم می باشدlaffastsend

وزن هر یک از النگوها بین 5 تا 5.5 گرم می باشدlaffastsend

النگو طلا شکوفه دو رنگ سیاز چهار که در تصویر مشاهده می کنید از طلای زرد و سفید ساخته شده و نمای مات و براقی دارد. نمای درخشان این محصول به دلیل وجود تراش هایی به شکل شکوفه می باشد که نمای زیبایی را به این محصول بخشیده است. این مدل النگو طلا زنانه بدون نگین به صورت دامله ای طراحی شده و ضربه گیر می باشد. پهنای این النگو طلا زنانه 8.090 میل است و بدون نگین ساخته شده است.fastsend

النگو طلا شکوفه سایز سه که مشاهده می کنید نمای درخشانی و زیبایی داشته و سطح آن به شکل شکوفه های ریز تراش خورده و نمای زیبایی را به این محصول بخشیده است. این مدل النگو طلا زنانه به دو رنگ زرد و سفید ساخته شده و مات وبراق می باشد. پهنای این النگو طلا زنانه 8.090 میل است و بدون نگین ساخته شده است.fastsend

النگو طلا شکوفه سایز دو که در تصویر مشاهده میکنید به دو رنگ زرد و سفید ساخته شده و نمای مات و براقی دارد این مدل النگو طلا بدون نگین می باشد و نمای درخشانی دارد به دلیل تراش هایی است به شکل شکوفه های ریز در سطح آن ایجاد شده و نمای زیبایی را در آن ایجاد کرده است. این محصول با پهنای 8.090 میل ساخته شده است ولبه های آن به شکل دامله ای طراحی شده است که به صورت ضربه گیر عمل می کند و در حین استافده آسیب کمتری به ان وارد می شود.fastsend

النگو طلا شکوفه که در تصویر مشاهده میک نید به دو رنگ زرد و سفید سایز یک با نمای مات و براق ساخته شده است. سطح این مدل النگو طا به شکل شکوفه های ریز تراش خورده و نمای زیبایی را در آن ایجاد کرده است. این محصول با پهنای 8.090 میل و با وزن 6.900 ساخته شده است و طراحان ایرانی آن را به شکل دامله ای طراحی کرده اند که ضربه گیر می باشد.fastsend

النگو طلا زرد عقیق سایز چهار به دو رنگ زرد و سفید با نمای مات و براق ساخته شده است . این مدل النگو طلا زنانه با پهنای 8.94میل و با وزن 9.100 ساخته شده است. طراحی این محصول توسط طراحان ایرانی به شکل دامله ای انجام شده و به صورت ضربه گیر عمل می کند. النگو طلا جدید عقیق بدون نگین می باشد و تراش هایی در سطح آن ایجاد شده که نمای درخشانی را به محصول بخشیده است.fastsend

النگو طلا زرد عقیق سایز سه که در تصویر مشاهده می کنید از طلای زرد و سفید با نمای مات و براق ساخته شده است . این مدل النگو طلا زنانه با پهنای 8.94میل و به شکل دامله ای ساخته شده و به صورت ضربه گیر عمل می کند. النگو طلا جدید عقیق بدون نگین می باشد و تراش هایی در سطح آن ایجاد شده که نمای درخشانی را به محصول بخشیده است.fastsend

النگو طلا زرد عقیق به دو رنگ زرد و سفید سایز دو ساخته شده و نمای مات و براقی دارد . سطح این النگو طلا تراش هایی ایجاد شده که بسیار ظریف و شبیه به گل می باشد نمای زیبا و دورنگی را به این محصول بخشیده است. النگو طلا زنانه عقیق با وزن 8گرم و 500 سوت و پهنای8.94 میل ساخته شده است.fastsend

النگو طلا زرد عقیق سایز یک از طلای زرد 18 عیار ساخته شده و نمای مات و براقی دارد . سطح این النگو طلا تراش هایی شبیه به گل و به رنگ سفید ایجاد شده و نمای زیبا و دورنگی را به این محصول بخشیده است. النگو طلا زنانه عقیق با پهنای8.94 میل ساخته شده و دارای لبه های دامله ای می باشد .fastsend

النگو طلا جدید عقیق سایزچهار از طلای زرد ساخته شده و در سطح آن تراش هایی ظریف شبیه به نگین و به رنگ سفید ایجاد شده است و نمای مات و براق به این محصول داده است. این مدل النگو طلا زنانه جدید فاقد نگین می باشد و با پهنای 5.62 میل ساخته شده است. النگو طلا زنانه عقیق توسط طراحان هنرمند ایرانی طراحی شده و دارای لبه های دامله ای می باشد و این موضوع از ضربه دیدن النگو جلوگیری می کند .fastsend

النگو طلا جدید عقیق سایزسه که در تصویر مشاهده می کنید از طلای زرد و سفید با نمای مات وبراق ساخته شده است. این مدل النگو طلا زنانه با وزن 6گرم و 170 سوت و پهنای 5.62 میل ساخته شده است . النگو طلا زنانه جدید به شکل دامله ای ساخته شده و به صورت ضربه گیر عمل می کند و در حین استفاده کمترین آسیب ها به آن وارد می شود. این النگو طلا جدید عقیق دارای تراش های ظریفی می باشد که نمای درخشانی را در محصول ایجاد کرده است.fastsend

النگو طلا جدید عقیق سایزدو که در تصویر مشاهده می کنید از طلای زرد و سفید با نمای مات وبراق ساخته شده است. این مدل النگو طلا زنانه با پهنای 5.62 میل و به شکل دامله ای ساخته شده و به صورت ضربه گیر عمل می کند و در حین استفاده کمترین آسیب ها به آن وارد می شود. سطح این مدل النگو طلا جدید عقیق تراش هایی ظریف شبیه به نگین ایجاد شده و نمای درخشانی را به محصول بخشیده است.fastsend

النگو طلا سایز یک که در تصویر مشاهده می کنید به دو رنگ زرد و سفید ساخته شده است و نمای مات و براقی دارد. این مدل النگو طلا جدید عقیق با پهنای 5.62 میل ساخته شده و در سطح آن تراش های ظریفی به شکل نگین ایجاد شده است و نمای درخشانی را به این محصول بخشیده است. النگو طلا زنانه عقیق با وزن 5گرم و 950 سوت ساخته شده fastsend

النگو طلا نیم پهن سانا سایز چهار که در تصویر مشاهده می کنید از طلای سفید و زرد ساخته شده است و نمای مات و براقی دارد. این النگو طلا زنانه بدون نگین با پهنای 13.160 میل ساخته شده است و لبه های این النگو طلا به شکل دامله طراحی شده است. در سطح این النگو طلا تراش های ظریفی ایجاد شده که نمای درخشانی شبیه به نمای نگین را در این محصول ایجاد کرده است.fastsend

النگو طلا نیم پهن سانا سایز سه که در تصویر مشاهده می کنید سایز سه بزرگسال می باشد و در سایزبندی 1-4 قابل سفارش است. این النگو طلا جدید با پهنای 13.160 میل ساخته شده است و فاقد نگین می باشد. النگو طلا جدید بدون نگین سانا به شکل دامله ای طراحی شده و ضربه گیر می باشد. این مدل النگو طلا زنانه جدید به دو رنگ زرد و سفید با نمای مات و براقی ساخته شده است .fastsend

النگو طلا سایز دو که در تصویر مشاهده می کنید با پهنای 13.160 میل ساخته شده است و به شکل دامله ای می باشد که باعث میشود حین استفاده آسیب کمتری به ان وارد شود. این مدل النگو طلا زنانه جدید به دو رنگ زرد و سفید با نمای مات و براقی ساخته شده است . النگو طلا نیم پهن سانا در سایز بندی 1-4 و به رنگ زرد هم موجود می باشد و دارای کد استاندارد می باشد.fastsend

النگو طلا سانا سایز یک که مشاهده می کنید از طلای زرد ساخته شده و در سطح آن تراش های ظریفی شبیه به نگین و به رنگ سفید ایجاد شده است که نمای زیبایی را به این محصول بخشیده است. النگو طلا زنانه سانا با پهنای 13.160 میل ساخته شده و نمای مات و براقی دارد. این محصول توسط طراحان ایرانی به شکل دامله ای طراحی شده است و فاقد نگین می باشد.fastsend

النگو طلا زنانه هماسایز سایزچهار همانطور که در تصویر مشخص است به رنگ سفید و زرد ساخته شده است و نمای مات و براقی دارد. این مدل النگو طلا زنانه با پهنای 9.25 میل ساخته شده و فاقد نگین می باشد. النگو طلا زنانه هما با وزن 6.600 ساخته شده و نسبت به قیمتی که دارد از نمای بسیار زیبایی برخوردار می باشد و در سایز بندی 1-4 قابل سفارش است. این محصول توسط طراحان ایرانی به شکل دامله ای طراحی شده و باعث شده به صورت ضربه گیر عمل کند.fastsend

مدل النگو طلا هما سایزسه که در تصویر مشاهده می کنید به دو رنگ زرد و سفید ساخته شده و نمای مات و براقی دارد. این مدل النگو طلا زنانه بدون نگین می باشد ودر سطح آن تراش های ظریفی ایجاد شده که نمای درخشانی را به این محصول بخشیده است. پهنای النگو طلا جدید هما 9.25 میل است و دارای کد استاندارد تهران هم می باشد.fastsend

مدل النگو طلا هما سایزدو که در تصویر مشاهده می کنید به دو رنگ زرد و سفید ساخته شده و نمای مات و براقی دارد. این مدل النگو طلا زنانه بدون نگین می باشد ودر سطح آن تراش های ظریفی ایجاد شده که نمای درخشانی را به این محصول بخشیده است. پهنای النگو طلا جدید هما 9.25 میل است و دارای کد استاندارد تهران هم می باشد.fastsend

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

درخواست شما با موفقیت ثبت شد ،به زودی کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت

نظر سنجی