از
تا
قیمت آنلاین: 10,184,000 تومان

وزن حلقه جواهر سفید: 2.72 گرم- وزن برلیان 0.16 قیراط وزن حلقه جواهر رزگلد: 4.07 گرم- وزن برلیان 0.92 قیراط

قیمت آنلاین: 2,198,000 تومان

وزن سنگ ها از وزن طلا کسر شده است

قیمت آنلاین: 6,383,000 تومان

وزن ذکر شده بدون نیم ست می باشد

قیمت آنلاین: 2,932,000 تومان

قطر حلقه گوشواره طلا ۵/۵ سانتیمتر می باشد

قیمت آنلاین: 7,750,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 3.18 گرم - وزن جواهر: 0.3 قیراط وزن حلقه سولیتر جواهر: 3.87 گرم -وزن جواهر: 0.55 قیراط

قیمت آنلاین: 6,042,000 تومان

وزن سنگ از وزن طلا کسر شده است وزن مدال ۲/۴۰۰ گرم وزن انگشتر ۳/۹۱۰ گرم وزن گوشواره ۳/۹۹۰ گرم

قیمت آنلاین: 3,588,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد وزن زنجیر جداگانه 3 گرم می باشد

قیمت آنلاین: 1,619,000 تومان

این گردنبند قابل ساخت در وزن دلخواه شما می باشد وزن حروف حدودا از 1.5 گرم به بالا وزن زنجیر نیز از 1.5 گرم به بالا موجود می باشد

قیمت آنلاین: 818,000 تومان

مدال طلا صلیب در وزن دلخواه شما از 1.5 گرم به بالا قابل ساخت می باشد وزن ذکر شده بدون زنجیرمی باشد زنجیر در وزن های مختلف از 1.5 گرم به بالا موجود می باشد

قیمت آنلاین: 7,187,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد

قیمت آنلاین: 2,114,000 تومان

قطر حلقه گوشواره 2.5 سانتیمتر می باشد یک طرف آویزها تراش دار و طرف دیگر آینه ای می باشد

قیمت آنلاین: 3,072,000 تومان

قطر حلقه گوشواره طلا 6.5 سانتیمتر می باشد

قیمت آنلاین: 1,629,000 تومان

وزن سنگ از وزن طلا کسرشده است

قیمت آنلاین: 1,962,000 تومان

گوشواره طلا ترکیبی از ۴رنگ زرد ، سفید ، رزگلد و مشکی می باشد

قیمت آنلاین: 8,003,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 3.5 گرم- وزن برلیان 0.17 قیراط وزن حلقه جواهر: 4.17 گرم- وزن برلیان0.24 قیراط

قیمت آنلاین: 6,462,000 تومان

وزن حلقه جواهر سفید: 1.89 گرم - وزن برلیان 0.14 قیراط وزن حلقه جواهر رزگلد: 3.75 گرم - وزن برلیان 0.33 قیراط

قیمت آنلاین: 6,089,000 تومان

وزن حلقه جواهر رزگلد: 3.46 گرم - وزن برلیان 0.37 قیراط ورن حلقه جواهر سفید: 2.07 گرم - وزن برلیان 0.12 قیراط

قیمت آنلاین: 7,372,000 تومان

وزن حلقه جواهر سفید: 4.33 گرم - وزن برلیان 0.3 قیراط وزن حلقه جواهر رزگلد: 2.02 گرم - وزن برلیان0.29 قیراط

قیمت آنلاین: 4,645,000 تومان

وزن حلقه جواهر سفید: 1.98 گرم - وزن برلیان 0.08 قیراط وزن حلقه جواهر رزگلد: 2.74 گرم - وزن برلیان 0.21 قیراط

قیمت آنلاین: 7,253,000 تومان

وزن پشت حلقه جواهر: 2.46 گرم - وزن برلیان 0.25 قیراط وزن حلقه جواهر: 3.32 گرم- وزن برلیان0.47 قیراط

قیمت آنلاین: 7,904,000 تومان

وزن حلقه جواهر : 3.25 گرم- وزن برلیان 0.52 قیراط وزن پشت حلقه جواهر: 2.65 گرم- وزن برلیان 0.24 قیراط

قیمت آنلاین: 9,298,000 تومان

وزن حلقه جواهر سفید: 3.460 گرم - وزن برلین 0.32 قیراط وزن حلقه جواهر رزگلد: 3.680 گرم - وزن برلیان 0.52 قیراط

قیمت آنلاین: 1,705,000 تومان

گوشواره طلا بیضی دو رنگ، حلقه ها ثابت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 
سروش
گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیس بوک