از
تا
قیمت حدودی: 17,675,000 تومان

وزن سنگ ها از وزن طلا کسر شده است

قیمت حدودی: 5,576,000 تومان

این نیم ست به همراه زنجیر می باشد وزن مروارید کسر شده است و رنگ مروارید نیلی می باشد گوی های داخل گردنبند متحرک می باشد وزن گوشواره ها: 6.49 گرم وزن گردنبند 4.15 گرم

قیمت حدودی: 2,605,000 تومان

این النگو سایز 2 می باشد و در بقیه سایزها موجود می باشد

قیمت حدودی: 3,694,000 تومان

وزن هر 2 حلقه باهم ذکر شده وزن حلقه زنانه: 3.68 گرم وزن حلقه مردانه: 4.5 گرم

قیمت حدودی: 1,315,000 تومان

وزن سنگ از وزن طلا کسر شده است

اندازه این گردنبند 120 سانتیمتر می باشد وزن سنگ کسر شده است

قیمت حدودی: 7,483,000 تومان

وزن سنگ ها از وزن طلا کسر شده است وزن گردنبند 6.75 گرم وزن دستبند 3.49 گرم وزن گوشواره ها 3.43 گرم

قیمت حدودی: 2,681,000 تومان

این نیم ست به همراه زنجیر می باشد وزن مروارید کسر شده است و رنگ مروارید صورتی می باشد گوی های داخل گردنبند متحرک می باشد وزن گوشواره ها: 2.65 گرم وزن گردنبند 2.45 گرم

قیمت حدودی: 2,033,000 تومان

وزن سنگ ها از وزن طلا کسر شده است

قیمت حدودی: 4,448,000 تومان

این نیم ست به همراه زنجیر می باشد وزن مروارید کسر شده است گوی های داخل گردنبند متحرک می باشد وزن گوشواره ها: 4.63 گرم وزن گردنبند 3.86 گرم

قیمت حدودی: 4,294,000 تومان

اندازه گردنبند 75 سانتیمتر می باشد

قیمت حدودی: 3,866,000 تومان

وزن گوشواره ها: 4.21 گرم وزن گردنبند 3.17 گرم وزن مروارید کسر شده است مدال و زنجیر متصل بهم می باشد و گوی های داخل گردنبند متحرک می باشد

قیمت حدودی: 2,670,000 تومان

رنگ مروارید صورتی می باشد وزن گوشواره ها: 2.82 گرم وزن گردنبند 2.28 گرم وزن مروارید کسر شده است مدال و زنجیر متصل بهم می باشد و گوی های داخل گردنبند متحرک می باشد

قیمت حدودی: 3,593,000 تومان

وزن گوشواره ها: 3.94 گرم وزن گردنبند 2.92 گرم وزن مروارید کسر شده است مدال و زنجیر متصل بهم می باشد و گوی های داخل گردنبند متحرک می باشد

قیمت حدودی: 10,518,000 تومان

این نیم ست شامل گوشواره نمیباشد و در صورت تمایل ساخته خواهد شد

قیمت حدودی: 436,000 تومان

دستبند حلقه ای مارپیچ با قیطون، دستبندی ظریف تشکیل شده از دو قسمت حلقه ای مارپیچ طلا و بخش قیطونی که این حلقه مارپیج را به دور مچ شما نگه می دارد. ترکیب رنگ دو قسمت هوشمندانه و زیباست و نقش حلقه ای که مارپیچ می باشد آن را خاص و خواستنی کرده است

قیمت حدودی: 3,931,000 تومان

مدال همراه با زنجیر می باشد وزن مدال و زنجیر: 3.67 گرم وزن گوشواره: 4.12 گرم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 
سروش
گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیس بوک