از
تا
قیمت آنلاین: 6,041,000 تومان

تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

زنجیر طلای میه رو تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,846,000 تومان

زنجیر میه رو تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,588,000 تومان

زنجیر طلای چهارتراش تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,531,000 تومان

تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,873,000 تومان

تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,932,000 تومان

قیمت محصول با کسر وزن نگین ها محاسبه شده است. تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,099,000 تومان

زنجیر طلای میه رو تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,016,000 تومان

زنجیر طلای چهار تراش تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 12,827,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم طلا, 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 1,917,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم طلا, 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 1,656,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم طلا, 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 1,491,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم طلا, 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 2,808,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم طلا, 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 5,847,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 1,873,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 11,398,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 7,515,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر گرم 3000 تومان میباشد! تمیمه, ترکیبی است از دستبند و انگشتر, که معمولا انگشتر را با زنجیر و تزیینات روی دست, به دستبند وصل میکند. تمیمه یکی از عناصر فرهنگ عامه بوده, و استفاده از آن ریشه در گذشته داشته است. اما امروزه نمونه های جدید و متنوع دستبند انگشتری با مواد مختلف و در طرحهای گوناگون جزوی از زیورآلات جدید و مدرن امروزی گشته است و طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است.

1