از
تا
قیمت آنلاین: 4,999,000 تومان

تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

زنجیر طلای میه رو تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,366,000 تومان

زنجیر میه رو تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,148,000 تومان

زنجیر طلای چهارتراش تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,111,000 تومان

تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,396,000 تومان

تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 2,433,000 تومان

قیمت محصول با کسر وزن نگین ها محاسبه شده است. تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 1,746,000 تومان

زنجیر طلای میه رو تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 1,673,000 تومان

زنجیر طلای چهار تراش تخفیف به ازای هر گرم طلا : ۳/۰۰۰ تومان

قیمت آنلاین: 10,603,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم طلا, 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 1,571,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم طلا, 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 1,356,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم طلا, 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 1,220,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم طلا, 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 2,309,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم طلا, 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 4,803,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 1,543,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 9,460,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر یک گرم 3000 تومان میباشد!

قیمت آنلاین: 6,225,000 تومان

میزان تخفیف به ازای هر گرم 3000 تومان میباشد! تمیمه, ترکیبی است از دستبند و انگشتر, که معمولا انگشتر را با زنجیر و تزیینات روی دست, به دستبند وصل میکند. تمیمه یکی از عناصر فرهنگ عامه بوده, و استفاده از آن ریشه در گذشته داشته است. اما امروزه نمونه های جدید و متنوع دستبند انگشتری با مواد مختلف و در طرحهای گوناگون جزوی از زیورآلات جدید و مدرن امروزی گشته است و طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است.

1