از
تا

این النگو در سایزهای 1، 2 و 3 موجود می باشد.

ون سنگ کسر شده. وزن ذکر شده با زنجیر می باشد

وزن سنگ کسر شده.وزن ذکر شده با زنجیر می باشد

وزن ذکر شده مربوط به یک لنگه النگو می باشد. پهنای هر النگو 1 سانتیمتر است. وزن هر النگو بین 10 تا 11 گرم متغیر می باشد.

وزن ذکر شده مربوط به یک لنگه النگو می باشد. پهنای هر النگو 1 سانتیمتر است. وزن هر النگو بین 9 تا 10 گرم متغیر می باشد.

28,943,000 تومان

وزن این تک دست از 21 تا 23 گرم متغیر می باشد. پهنای تک دست 3 سانتیمتر می باشد.

وزن ذکر شده مربوط به یک لنگه النگو می باشد. وزن هر لنگه النگو بین 6.5 تا 7.5 گرم متغیر می باشد.

وزن سنگ کسر شده است. وزن ذکر شده با زنجیر می باشد.

3,111,000 تومان

وزن ذکر شده بدون زنجیر می باشد. وزن مدال ها بین 1.8 تا 2.2 گرم متغیر می باشد.

النگو طلا میناکاری از طلای 18 عیار ساخته شده است. وزن ذکر شده مربوط به یک لنگه النگو درشت می باشد. وزن النگوی باریک 9 گرم می باشد. با خرید آنلاین النگو طلا می توانید به راحتی کالای خود را درب منزل دریافت کنید.

1 2 3 4 5 6