از
تا
قیمت آنلاین: 246,000 تومان

دایرهای از طلا که با نقوش دایرهای درون آن در هماهنگی و تناسب است؛ در میان این دایرهی طلا، رنگهایی ملیح و زیبا دیدهمیشود، این آویز را قفلی از طلا دنبال کرده و در نهایت یک سنجاق طلای کودکانه را خلق میکند. برای جشن اولین روزهای زندگی کودکی که تازه به این دنیا قدم گذاشتهاست، این سنجاق سینههای نوزاد ظریف، از بهترین هدیهها به شمار میروند. یکی از جذابیتهای این سنجاق استفاده از نقش و خطوط دایرهای است که نمادی از زندگی، آرامش و حرکت است و همواره الهامبخش حال و هوایی خوش است.

قیمت آنلاین: 261,000 تومان

یک سنجاق سینهی طلا و ظریف میتواند بهترین هدیه برای تولد نوزادی باشد. این سنجاق طلا گیرهای از طلا دارد و در پایین به جای آویز، دایرهای طلا را میبینید که درون آن طرحی کودکانه و ظریف به چشم میخورد؛ در طراحی زیورآلات کودکانه باید بیش از هرچیز به آرامشبخش و ملیح بودن رنگها و طرحها توجه داشت و این درست چیزی است که در این سنجاق کودکانهی طلا به چشم میخورد؛ پس اگر میخواهید به فرزند نو رسیدهی یکی از عزیزانتان هدیهای داده و در جشن و شادی تولد او همراهی کنید، این سنجاق طلا میتوانید یکی از بهترین یادگاریها باشد.

قیمت آنلاین: 342,000 تومان

سنجاق سینهای از طلا که از دل سنتها و باورهای قدیمی بیرون آمدهاست. از قدیم رسم بوده که سنجاقی با چشمزخمی به لباس کودک بیاویزند حال این رسم به شکلی مدرن تغییر یافته و سنجاقهای طلای جذاب و زیبایی طراحی و خلق شدهاست که هم آنها آرزوها و باورها را در دل خود دارد و هم زیبایی و چشمنوازی را؛ این سنجاق سینهی طلا، چهار آویز دارد، دو آویز سفید و آبی که نمادی از چشم و نظر است و در میان آن دو آویز سنگهایی درخشان با رنگهایی ملیح و آرامشبخش

قیمت آنلاین: 366,000 تومان

کودکان عاشق شخصیتهای کارتونی محبوبشان هستند، پس چه چیز بهتر از هدیهای که هم این شخصیتها را به دنیای آنها ببرد و هم جذابیت و زیبایی دو چندانی را به آنها بخشد؟ این گوشوارههای ظریف و دوستداشتنی هر دوی این ویژگیها را به شما میبخشد؛ گوشوارههایی از طلا با طرح کیتی، یک ترکیب لطیف، ظریف و کودکانه؛ این زیور ارزشمند میتواند با پوشش و حال و هوای کودک شما بسیار هماهنگ باشد و حتی برای او هم دلچسب بوده و از آویختن آن لذت ببرد. این گوشواره در سه طرح متفاوت از کیتی طراحی شدهاست و شما میتوانید آن را مطابق میل خود و کودکتان انتخاب کنید.

قیمت آنلاین: 325,000 تومان

کودکان عاشق شخصیتهای کارتونی محبوبشان هستند، پس چه چیز بهتر از هدیهای که هم این شخصیتها را به دنیای آنها ببرد و هم جذابیت و زیبایی دو چندانی را به آنها بخشد؟ این گوشوارههای ظریف و دوستداشتنی هر دوی این ویژگیها را به شما میبخشد؛ گوشوارههایی از طلا با طرح کیتی، یک ترکیب لطیف، ظریف و کودکانه؛ این زیور ارزشمند میتواند با پوشش و حال و هوای کودک شما بسیار هماهنگ باشد و حتی برای او هم دلچسب بوده و از آویختن آن لذت ببرد. این گوشواره در سه طرح متفاوت از کیتی طراحی شدهاست و شما میتوانید آن را مطابق میل خود و کودکتان انتخاب کنید.

قیمت آنلاین: 415,000 تومان

کودکان عاشق شخصیتهای کارتونی محبوبشان هستند، پس چه چیز بهتر از هدیه ای که هم این شخصیتها را به دنیای آنها ببرد و هم جذابیت و زیبایی دو چندانی را به آنها بخشد؟ این گوشوارههای ظریف و دوستداشتنی هر دوی این ویژگیها را به شما میبخشد؛ گوشواره هایی از طلا با طرح کیتی، یک ترکیب لطیف، ظریف و کودکانه؛ این زیور ارزشمند میتواند با پوشش و حال و هوای کودک شما بسیار هماهنگ باشد و حتی برای او هم دلچسب بوده و از آویختن آن لذت ببرد. این گوشواره در سه طرح متفاوت از کیتی طراحی شدهاست و شما میتوانید آن را مطابق میل خود و کودکتان انتخاب کنید.

قیمت آنلاین: 248,000 تومان

طرحهایی از آدمکهای کارتونی با رنگهای جذاب و کودکانه، این توصیفاتی است که بیش از هر چیز در این گوشوارهی کودکانه توجه را به خود جلب میکند. زیورآلاتی که مختص کودکان طراحی و ساخته میشود، میتواند برای آنها دوست داشتنی شده و حتی آن را با علاقه بیاویزند؛ این گوشوارههای طلا، به عنوان آویز از آدمکهایی کارتونی استفاده کردهاست؛ رنگهای به کار رفته در آنیز آرامشبخش و ملیح بوده و در کل این زیور گرانبها را برای سنین پایین مناسب میکند؛ گوشوارههای کودکانه در سه شکل و سه ترکیبرنگی متفاوت وجود دارد که میتوانید از میان آنها دست به انتخاب بزنید.

قیمت آنلاین: 248,000 تومان

طرحهایی از آدمکهای کارتونی با رنگهای جذاب و کودکانه، این توصیفاتی است که بیش از هر چیز در این گوشوارهی کودکانه توجه را به خود جلب میکند. زیورآلاتی که مختص کودکان طراحی و ساخته میشود، میتواند برای آنها دوست داشتنی شده و حتی آن را با علاقه بیاویزند؛ این گوشوارههای طلا، به عنوان آویز از آدمکهایی کارتونی استفاده کردهاست؛ رنگهای به کار رفته در آنیز آرامشبخش و ملیح بوده و در کل این زیور گرانبها را برای سنین پایین مناسب میکند؛ گوشوارههای کودکانه در سه شکل و سه ترکیبرنگی متفاوت وجود دارد که میتوانید از میان آنها دست به انتخاب بزنید.

قیمت آنلاین: 336,000 تومان

طرحهایی از آدمکهای کارتونی با رنگهای جذاب و کودکانه، این توصیفاتی است که بیش از هر چیز در این گوشوارهی کودکانه توجه را به خود جلب میکند. زیورآلاتی که مختص کودکان طراحی و ساخته میشود، میتواند برای آنها دوست داشتنی شده و حتی آن را با علاقه بیاویزند؛ این گوشوارههای طلا، به عنوان آویز از آدمکهایی کارتونی استفاده کردهاست؛ رنگهای به کار رفته در آنیز آرامشبخش و ملیح بوده و در کل این زیور گرانبها را برای سنین پایین مناسب میکند؛ گوشوارههای کودکانه در سه شکل و سه ترکیبرنگی متفاوت وجود دارد که میتوانید از میان آنها دست به انتخاب بزنید.

قیمت آنلاین: 201,000 تومان

طرح صورت یک گوزن مهربان، چه چیز میتواند از این گوزن دوستداشتنی و کارتونی برای کودکان جذابتر باشد؟ این آویز طلا مناسب با سلیقه و علاقمندیهای کودکان و مناسب با روحیهی آنها است اما در عین حال خوشپوشی و آراستگی را نیز به آنها میبخشد. این آویز ظریف طلا را زنجیری باریک همراهی میکند. همانطور که میبینید، زیورآلات طلا و جواهر نیز میتوانند به گونهای طراحی شوند که برای کودکان مناسب باشد و یا بهتر بگوییم، به گونهای ساخته شوند که تنها و تنها مختص آنها باشد. اگر به دنبال هدیهای ارزشمند و ماندگار برای کودک خود هستید، این گردبند طلا انتخاب خوبی خواهد بود.

قیمت آنلاین: 190,000 تومان

خرید طلا و زیورآلات گرانبها میتواند هدیهای مناسب برای کودکان باشد و حتی آنها را خوشحال نیز کند، اما هر گردبند و زیور طلایی برای آنها مناسب نیست؛ این روزها در خلق و ساخت جواهرات کودکانه از طرحهایی متفاوت استفاده میکنند که لطافت و حال و هوایی کودکانه را در خود دارند. این گردبند طلا، از زنجیری باریک و ظریف ساخته شده، در انتهای آن آویزی قرار دارد که آن هم از طلا است و طرح یک کفش دوزک را نشان میدهد. کفشدوزک یکی از نمادهایی است که برای کودکان محبوب است و نیز نمادیی از اقبال است.

قیمت آنلاین: 211,000 تومان

یک زنبور طلایی از طلا؛ این آویز زیبا و دوستداشتنی با ظرافت طرح یک زنبور دوستداشتنی را نشان میدهد. در طراحی این آویز طلای کودکانه از خطوط منحنی و ساده استفاده شده تا آن را بسیار لطیفتر و ظریفتر نیز نشان داده و حس خوشایندی را ایجاد کند. زنجیری باریک و سبک در تناسب با این آویز آن را کامل میکند تا ترکیب این گردنبند طلای مدرن برای سن و سال و پوشش کودکان مناسب باشد؛ تصور کنید که این گردنبند چقدرمیتواند فرزند دلبند شما یا یکی از عزیزانتان را دلرباتر میکند، پس در هدیه دادنش تردید نکنید.

قیمت آنلاین: 1,980,000 تومان

همانطور که در تصویر میبینید, این دستبند طراحی خاص و منحصربفردی دارد. این دستبند را به دخترخانمها و بانوان عزیزی که استایل و سبکهای خاص را راحتتر پذیرا هستند پیشنهاد میکنیم. لازم به ذکر است این کالا تلفیقی از طلای زرد و سفید 18 عیار میباشد.

قیمت آنلاین: 1,930,000 تومان

این دستبند دارای طرحی اسپرت بوده و برای استفاده روزمره نیز مقاومت بالایی دارد. این دستبند را میتوان به تنهایی و یا به عنوان cuff bracelet در کنار ساعت و زیورآلات خود دست کنید. این دستبند تلفیقی از طلای زرد و سفید با عیار 18 میباشد و بافتهای ایجاد شده بر آن جلوه بیشتری بدان بخشیده است.

قیمت آنلاین: 2,576,000 تومان

دستبندی که در تصویر میبینید, تلفیقی از طلای زرد و سفید 18 عیار میباشد. طرح این دستبند هم اسپرت بوده و مناسب استفاده روزمره, و هم بواسطه سنگهای اتمی کار شده بر آن برای میهمانیها نیز مناسب میباشد.

1 2 3