عکس فروشگاه

ساعات کاری : 9 الی 13 17 الی 21

آدرس: اصفهان- میدان امام علی- پلاک 52

از
تا
قیمت آنلاین: 4,030,000 تومان

یک ست زنانهی سنگین و پرکار، مناسب برای خانمهای شیکپوش که میخواهند همیشه فاخر و متمایز جلوه کنند. گردنبند این ست، از کنار هم قرار گرفتن نگینهایی درخشان و درشت ساخته شده‎است، برای آنکه این نگینها جلوهی بیشتری یابند قابی نازکی از طلا آنها را مثل یک قاب ظریف احاطه کردهاست، آنچه این گردنبند را جذاب کرده، هارمونی اندازههای سنگها است که از بزرگ به کوچک کنار هم قرار گرفتهاند؛ همین الگوی فریبنده در دستبند نیز به کار رفتهاست؛ داستان فریمهای باریک و سنگها در گوشوارهها نیز تکرار شده و قفل آنها به گونهاست که به زیبایی و راحتی در گوش قرار گیرد.

قیمت آنلاین: 4,326,000 تومان

یک ست زنانهی سنگین و پرکار، مناسب برای خانمهای شیکپوش که میخواهند همیشه فاخر و متمایز جلوه کنند. گردنبند این ست، از کنار هم قرار گرفتن اجزا پروانه مانندی ساخته شده‎است، آنچه این گردنبند را جذاب کرده، هارمونی اندازههای این اجزا است که از بزرگ به کوچک کنار هم قرار گرفته اند؛ همین الگوی فریبنده در دستبند نیز به کار رفتهاست؛ داستان فریمهای باریک در گوشوارهها نیز تکرار شده و قفل آنها به گونهاست که به زیبایی و راحتی در گوش قرار گیرد.

قیمت آنلاین: 5,432,000 تومان

اگرچه در این ست از سنگ و جواهر استفاده نشده است، اما بیتردید میتوان آنها را ستی فاخر و شکوهمند دانست؛ در این مجموعهها قطعاتی از طلا با اشکالی خاص ساخته شدهاند این اجزا از بزرگ به کوچک کنار هم قرار گرفتهاند. این ترکیب زیبا در اندازهها یک هارمونی بینظیر را شکل دادهاست. دستبند و گوشوارهها نیز از همین الگو پیروی کردهاند، گوشوارههای این ست آویزدار است و قفل آنها به گونهای طراحی شده که آنها را به زیبایی و به توازن بر گوش شما بنشاند. این قطعات وزین با کنار هم قرار گرفتن خود، ظاهری آراسته را به شما میبخشد.

قیمت آنلاین: 997,000 تومان

به دنبال یک هدیهی زیبا هستید؟ این گردنبند ظریف و دوستداشتنی یک یادگاری مناسب و دوستداشتنی خواهد بود. یک نشان زیبا و فوقالعاده ظریف، راز زیبایی این گردنبند طلای جوانپسند است، شاخهای باریک و جغدی دوستداشتنی که بر روی آن نشستهاست. این نشان آن آنقدر ظریف کار شده که شما و تمامی اطرافیانتان را شگفتزده خواهد کرد، در میان این گردنبند باریک، البته گلهای کوچکی نیز قرار دارد که تا ملاحت آن را کامل کند. این گردنبند طلای ظریف را همیشه و همهجا میتوانید به گردن بیاویزید و ظاهر خود را آراستهتر کنید.

قیمت آنلاین: 2,064,000 تومان

وزن مدال بدون وزن نگین محاسبه شده است قیمت سنگ 105.000 تومان‌‌‌ می باشد.

قیمت آنلاین: 765,000 تومان

حلقه و پشت حلقه نگین اتم اتریش‌‌‌

قیمت حدودی: 1,900,000 تومان

یک ترکیب رویایی و فریبنده، دستبند اسپرتی که هم میتواند با پوشش مدرن و ساده شما هماهنگ شود و هم همنشین لباسهای شب و فاخر؛ این دستبند از ترکیب بافتهایی از چرم، قاب و نشانی از طلا ساخته شدهاست، بر روی آن برای درخششی بیشتر، سنگهای براق سیاهی کار شدهاست. ویژگی خاص این دستبند، توجه به جزییات است، این توجه را میتوانید حتی در ظرافتی که در قفل دستبند به کار رفته نیز مشاهده کنید، قفلی از طلای زرد که هماهنگی و توازن میان اجزای این دستبند را به اوج میرساند.

قیمت حدودی: 1,500,000 تومان

یک ترکیب رویایی و فریبنده، دستبند اسپرتی که هم میتواند با پوشش مدرن و ساده شما هماهنگ شود و هم همنشین لباسهای شب و فاخر؛ این دستبند از ترکیب بافتهایی از چرم، قاب و نشانی از طلا ساخته شدهاست، بر روی آن برای درخششی بیشتر، سنگهای براق سیاهی کار شدهاست. ویژگی خاص این دستبند، توجه به جزییات است، این توجه را میتوانید حتی در ظرافتی که در قفل دستبند به کار رفته نیز مشاهده کنید، قفلی از طلای زرد که هماهنگی و توازن میان اجزای این دستبند را به اوج میرساند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16